fbpx

SPORT KLUB FAME

Jsme tým lidí s aktivním způsobem života a zapálením do sportu. Při všem, co vymýšlíme, tvoříme a čemu se věnujeme, vycházíme z dlouholetých zkušeností, které jsme získali zejména prací s dětmi. Naše členská základna čítá přibližně 450 dětí.

Mimo organizování vlastního sportovního kroužku se od roku 2016 aktivně účastníme celonárodního projektu „Děti na startu“. Za dobu naší působnosti máme za sebou realizace příměstských táborů a kulturně-sportovních programů pro celé rodiny.

Rozvíjíme talent, lásku ke sportu a sportovního ducha, protože si myslíme, že děti a pohyb k sobě prostě patří.

TRENÉRKYFAMĚROVÁ

KATKA

Od dětství se věnuji sportu, na základní škole gymnastice a později i aerobicu.KRÁLOVÁ

MIRLINDA

Zdravotní sestra, ošetřovatelka. 5 let jsem se věnovala hlídání dětí, 2 roky praxe v pracovně lékařských službách..HLAVATÁ

ŠÁRKA

Práce s dětmi mě provází celý život a více než 12 let pomáhám s pořádáním táborů pro děti s psychosomatickými potížemi.CO DĚLÁME

Jsme sportovní klub, který se snaží ukázat možnosti, jak zdravě a aktivně trávit volný čas a získat základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu u dětí předškolního věku, ale i u dětí mladšího a školního věku. A to díky rozvoji základních pohybových dovedností, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Naším záměrem je, aby děti získaly všestrannost, která se ze specializovaného dětského sportu vytrácí. Využíváme techniky, které jim pomáhají při zafixování pohybových vzorců. K rozvoji sportovních dovedností přistupujeme přirozeně a v souladu s vývojovými stádii dítěte.

Rozvíjíme talent, lásku ke sportu a sportovního ducha, protože si myslíme, že děti a pohyb k sobě prostě patří.

CVIČENÍ

Cvičíme s dětmi v mateřských a základních školách. Též pořádáme samostatné zájmové kroužky. Obsahem každé tréninkové jednotky jsou běhy a skoky různých forem, základy atletické a gymnastické průpravy, míčových her a úpolových cvičení zaměřených na rozvoj koordinace, obratnosti a flexibility. Do tréninku jsou zařazeny různé druhy cvičení pro zdokonalení dětské rovnováhy a orientace v prostoru. Vše je vedeno odlehčenou a zábavnou formou tak, aby děti vnímaly cvičení jako hru a snáze si tak vytvořily pozitivní vztah ke sportu.

Spolupracujeme například s MŠ Dubné, ZŠ Dubné, MŠ Hosín, MŠ Hůry, MŠ Vráto, MŠ Lvíček, MŠ Úsilné, MŠ Střížov, ZŠ Pohůrecká, MŠ Srubec, MŠ Libníč, MŠ Štěpánovice aj.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Organizujeme tematicky zaměřené příměstské tábory o jarních i letních prázdninách. Tam se s láskou denně staráme o vaše děti. Trávíme společně čas plný sportovních aktivit, her a soutěží. Kreativity, turistiky, poznání i kulturních zážitků. K dispozici máme tělocvičnu, kterou využíváme při tvoření, odpočinku a nepříznivém počasí. Cílem ovšem je trávit čas co nejvíce venku. Chceme dostat děti zpět na hřiště, sportoviště a do přírody, aby v sobě znovu objevily radost z pohybu, navázaly nová přátelství a probudily v sobě zájem o svět kolem nás.

RODINNÉ AKCE

Vytváříme příležitosti, jak by mohly děti s rodiči trávit volný čas aktivně, jak zvednout děti od televizí a počítačů a ukázat jim, že je pohyb může naplňovat a bavit. Proto pořádáme sportovně kulturní rodinné akce, jako je Všestrannost hrou, Lampionové dobrodružství, Dětský karneval, Čarodějnický rej a další. Naše akce jsou pro všechny rodiny bez rozdílu.

Od roku 2016 spolupracujeme s projektem Děti na startu.